Referenser


Tidigare har vi bland annat varit anställda på Stålmonteringar i Trollhättan som montörer och arbetsledare
Tillsammans har vi många års erfarenhet inom grovplåtslageri och stålbyggnation
Vi har alla certifikat för heta-arbeten, mobila-arbetsplattformar, truckkort, traverskort, säkralyft, arbete på väg mm.. Vi har även utbildning i Bas-U/P

Under våren 2012 har vi haft förtroendet att hjälpa Rodoverken i Stenungsund med att reparera cisterner åt Vopak i Göteborg.

Bilden nedan visar en stålstomme i Trollhättan som vi monterat åt en utav våra kunder Stålab i Trollhättan AB
Bild1

Vi har även fått förtroendet av Stålab i Trollhättan AB att hjälpa till med montage av stålstommen vid utbyggnaden av kraftvärmeverket i Västervik. Montagearbetet kommer att pågå från Aug 2012 - Maj 2013.
bild2

Bilden nedan visar ett lyft av utrustning till pannhuset
bild3

Delar av stomstålet
bild4